A+ A A-

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ / МАНДАТ 2023 - 2027г.


/Дата на публикуване 26.06.2024г./

pdfПРОТОКОЛ № 9 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на ОбС, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС - Кричим /ПКМСОРЗ/.

pdfПРОТОКОЛ № 9 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование и култура - здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС - Кричим /ПКСДОК/.

pdfПРОТОКОЛ № 9 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС - Кричим /ПКБФЕППМР/.

pdfПРОТОКОЛ № 9 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС – Кричим /ПКУТИБСЕПОСКД/.


/Дата на публикуване 31.05.2024г./

pdfПРОТОКОЛ № 8 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на ОбС, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС - Кричим /ПКМСОРЗ/.

pdfПРОТОКОЛ № 8 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование и култура - здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС - Кричим /ПКСДОК/.

pdfПРОТОКОЛ № 8 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС - Кричим /ПКБФЕППМР/.

pdfПРОТОКОЛ № 8 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС – Кричим /ПКУТИБСЕПОСКД/.


/Дата на публикуване 17.04.2024г./

pdfПРОТОКОЛ № 7 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на ОбС, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС - Кричим /ПКМСОРЗ/.


pdfПРОТОКОЛ № 7 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование и култура - здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС - Кричим /ПКСДОК/.


pdfПРОТОКОЛ № 7 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС - Кричим /ПКБФЕППМР/.


pdfПРОТОКОЛ № 7 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС – Кричим /ПКУТИБСЕПОСКД/.


/Дата на публикуване 21.03.2024г./

pdfПРОТОКОЛ № 6 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на ОбС, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС - Кричим /ПКМСОРЗ/.


pdfПРОТОКОЛ № 6 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование и култура - здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС - Кричим /ПКСДОК/.


pdfПРОТОКОЛ № 6 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС - Кричим /ПКБФЕППМР/.


pdfПРОТОКОЛ № 6 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС – Кричим /ПКУТИБСЕПОСКД/.


/Дата на публикуване 01.03.2024г./

pdfПРОТОКОЛ № 5 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на ОбС, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС - Кричим /ПКМСОРЗ/.


pdfПРОТОКОЛ № 5 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование и култура - здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС - Кричим /ПКСДОК/.


pdfПРОТОКОЛ № 5 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС - Кричим /ПКБФЕППМР/.


pdfПРОТОКОЛ № 5 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС – Кричим /ПКУТИБСЕПОСКД/.


/Дата на публикуване 09.02.2024г./

pdfПРОТОКОЛ № 4 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС – Кричим /ПКУТИБСЕПОСКД/.


pdfПРОТОКОЛ № 4 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС - Кричим /ПКБФЕППМР/.


pdfПРОТОКОЛ № 4 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на ОбС, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС - Кричим /ПКМСОРЗ/.


pdfПРОТОКОЛ № 4 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование и култура - здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС - Кричим /ПКСДОК/.


Община Кричим ©2024 Всички права запазени.