В утрото на най – очаквания детски празник 1-ви юни, г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим за пореден път изненада всички деца в детските градини и училищата на града, като подари истински... Поздравителен-адрес на Кмета на община Кричим г-н Атанас Калчев, по случай 24 – ти май „Ден на славянската писменост и култура” Презентация - Изтегли Проведена начална пресконференция по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, бе направена днес на 25.05.2021 год., в 13,30 часа, в... От Сдружение "Балканка" и СНЦ "Олимпик 2002" този път обединяваме усилия и ще се включим в кампанията за пета поред година, като тази година избрахме първо да почистим бреговете на река Въча в... АКТУАЛНО: Във връзка с възникналата ситуация, предизвикана от пандемията на коронавируса, от 06.04.2020г. на сайта на община Кричим е качена платформа, в която работи т. нар. " Чатбот- Скили "...
Важна информация за общината

Електронни административни услуги – предоставяни от община Кричим >>


Сигнали от граждани и отговори на Общинска Администрация - Кричим >>


Профил на купувача за Електронни обществени поръчки след 26.06.2020г.>>


Профил на купувача след  01.10.2014г. >>

Вътрешни правила >>


Профил на купувача до 30.09.2014г. >>


Проекти за изменени нормативни актове >>


СПРАВКИ по чл. 26, ал. 5 от ЗНА >>


„Зелен телефон” – община Кричим >>


Културен календар за 2021 година  Община Кричим >>


Спортен календар в община Кричим за 2021 година >> 


Програма за работата на Общински съвет Кричим за 2021г. >>


Общински план за развитие 2014 – 2020г. >>


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кричим 2014 – 2020г. през 2020г.>>


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кричим 2014 – 2020г. през 2019г.>>


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кричим 2014 – 2020г. през 2018г.>>


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кричим 2014 – 2020г. през 2017г.>>


Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2016 – 2019г. >>


Ред за докладване на нередности >>


Фирми на територията на Община Кричим >>

  1. Последни новини
  2. Покани ОБС / Документи
Изгледи от Община Кричим
Изгледи от Община Кричим Изгледи от Община Кричим
Община Кричим ©2022 Всички права запазени.