A+ A A-

Грижата за чистотата на града е обща и в интерес на всички е той да става все по-привлекателен.

Заедно можем да го постигнем! Нека бъдем отговорни!


0001


СЪОБЩЕНИЯ:

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме ви, че при наличие на генерирани от Ваша страна по-големи количества зелени и/или биоразградими отпадъци може да заявявате транспортирането им до компостиращата инсталация на тел. 0876 130 195 – „Компост 2022“ ООД.


pdfФинансов отчет - първо тримесечие 2024 година.


pdfФинансов отчет - четвърто тримесечие 2023 година.


pdfФинансов отчет - трето тримесечие 2023 година.


pdfФинансов отчет второ тримесечие 2023 година.


Уважаеми съграждани, от 01 април 2023 година, община Кричим осигурява възможност за разделно изхвърляне на „зелените“ отпадъци от домакинствата в специално предназначените за целта кафяви контейнери – такива със сигурност има на Вашата улица или квартал.

Извозването на събраните „зелени“ отпадъци от Вашата улица или квартал ще се извършва със специализирания товарен автомобил съгласно утвърдения график за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.

Събраните „зелени“ отпадъци ще бъдат транспортирани до новоизградената компостираща инсталация и ще се използват като суровина за производство на КОМПОСТ – черното злато за почвата. 

Компостът представлява естествен тор получен в резултат на естествени биохимични процеси водещи до разлагане на растителната маса, чието внасяне в почвата подобрява нейния състав, добавят се необходимите за растежа и развитието на растенията хранителни вещества в съотношения близки до оптималното, повишава почвеното плодородие. Компостирането е начин да живеем в хармония с природата и да осигурим в градината си най-красивите цветя и най-вкусните плодове и зеленчуци.

Кафявите контейнери за разделно събиране на биразградимите „зелени“ отпадъци са поставени за Ваше улеснение и  не бива да се запълват с битови и строителни отпадъци. pdfПрочети още

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.