Избори за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023 г.


pdfУказ № 29 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

pdfХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите занародни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК)


 ВАЖНОРазяснителната кампания

Baner 300 250


pdfИнструкция за тест на видеоизлъчването в предизборния ден

pdfИнструкция за видеоизлъчването в изборния ден

>> Електронен образец на СИК протокол - х

>> Електронен образец на СИК протокол - хм


jpgГласуване с хартиена бюлетина >>              jpgГласуване с машина >>


>> Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина


>> Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри


>> Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина


pdfЗаповед № РД-02-09-63 гр. Кричим, 28.02.2023 г. Ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Кричим във връзка за произвеждането на избори за Народно събрание на 02-ри април, 2023г.


Съобщение: Във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 02.04.2023г., Ви уведомяваме, че заявки за осигуряване на транспорт в изборния ден на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението ще се приемат в периода от 27.03.2023г. до 02.04.2023г. вкл. от 14.00ч. до 17.00ч. на тел. 03145 / 22 50, както и на адрес: гр. Кричим; Площад „Обединение“ 3.


ВАЖНО: Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


ВАЖНО: Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Сведете новината до знанието на кметствата  в обхвата на Вашата община.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.


pdfСЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК и ПСИК за изборите за Народно събрание на 02.04.2023г.


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.(чл. 42, ал. 1 ИК)


pdfЗаповед № РД-02-09-47 гр. Кричим, 13.02.2023 г. Обявяване на Избирателни списъци в община Кричим. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, Указ № 28 от 31-ви януари, 2023 г. (обнародван ДВ, бр. 11 от 02-ри февруари 2023 г.) на Президента на републиката за насрочване на избори за Народно събрание на 02-ри април 2023 г. и във връзка с обявяване на избирателни списъци за произвеждането на избори за Народно събрание на 02-ри април 2023 г.


pdfЗаповед № РД-02-09-43 гр. Кричим, 07.02.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), Указ № 28 от 31-ви януари, 2023 г. (обнародван ДВ, бр. 11 от 02-ри февруари 2023 г.) на Президента на републиката за насрочване на избори за Народно събрание на 02-ри април 2023 г., във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 02-ри април 2023 година.

pdfПриложение №1 към ЗАПОВЕД № РД-02-09-43/07.02.2023 г.

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.