A+ A A-

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

pdfКОНКУРС ЗА ЕКИП МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРАЦИГОВО – КРИЧИМ.Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група Брацигово – Кричим обявява конкурс за следните позиции:Публикувано на/10.08.2017г./


pdfПрез месец януари, 2017г. Община Кричим съвместно с община Брацигово проведоха редица публични събития, свързани с изпълнението на Договор №РД 50-96/17.08.2016 год. в изпълнение на Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР – 2014-2020. / 02.02.2017г. /


pdfП О К А Н А  ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ОБЩИНА КРИЧИМ  / 30.01.2017г. /


pdfМярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ / 24.01.2017г. /

pptxПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА – ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ, ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ / Презентация /


pdfГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОР № РД 50-96/17.08.2016Г. ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” / 05.01.2017г. /


Община Кричим ©2024 Всички права запазени.