A+ A A-

ДГ „Ралица“ – откри новата учебна 2018/2019 г. година с оборудвана зала за интерактивно обучение.

ДГ „Ралица“ – откри новата учебна 2018/2019 г. година с оборудвана зала за интерактивно обучение. В съвременния дигитализиран свят  децата с голям интерес и желание използват  мултимедийните средства за формиране  на компетенции, чрез образователни, занимателни и развиващи игри.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.