Община Кричим

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “Директор“ на общинска детска градина “Незабравка“ град Кричим, община Кричим, област Пловдив.

pdfДопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността “Директор“ на общинска детска градина “Незабравка“, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив

Община Кричим ©2023 Всички права запазени.