Община Кричим

ПРОТОКОЛ - критерии за оценка

pdfПРОТОКОЛ - критерии за оценка: Днес, 13.12.2021 г. Комисия, назначена със Заповед № РД-02-09-458/02.12.2021 година на Заместник-кмета на община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД-02-09-11 от 11.01.2021 г. на Кмета на община Кричим

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.