Община Кричим

Извлечение от протокол за класиране за длъжността юрисконсулт

pdfИзвлечение от протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-02-09-221/08.05.2021 г. на Кмета на Община Кричим за резултатите от проведения конкурс за длъжността „юрисконсулт”

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.