Община Кричим

ОБЯВЛЕНИЕ: Конкурс за заемане на длъжността Юрисконсулт

pdfСъс заповед на Кмета на Община Кричим е обявен конкурс за заемане на длъжността: юрисконсулт в отдел “Общинска собственост, кадастър и регулация, инвестиционна дейност и околна среда“ към дирекция „Устройство територията, гражданска регистрация, местни данъци и такси и хуманитарни дейности“ при Общинска администрация – гр. Кричим.

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.