ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 - „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно... Уважаеми граждани, Вашето мнение е важно за нас. Ще сме Ви благодарни, ако го споделите чрез попълване на тази анонимна анкетна карта. Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим нашата работа и... В утрото на най – очаквания детски празник 1-ви юни, г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим за пореден път изненада всички деца в детските градини и училищата на града, като подари истински... Поздравителен-адрес на Кмета на община Кричим г-н Атанас Калчев, по случай 24 – ти май „Ден на славянската писменост и култура” Презентация - Изтегли Проведена начална пресконференция по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, бе направена днес на 25.05.2021 год., в 13,30 часа, в...

МКБППМН при община Кричим изнесе беседа на децата от III „б” клас на тема „Толерантността между учениците”.

     По покана от г-жа Теодора Кирякова – директор на СУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим на 21.11.2019 г. МКБППМН при община Кричим изнесе беседа на  децата от III „б” клас на тема „Толерантността между учениците”. Тъй като тази тема е доста актуална, обществените възпитатели изиграха няколко поучителни игри, с които показаха на децата как те самите ще се почувстват в различни ситуации, за да могат да оценят отношението си един към друг.

  1. Последни новини
  2. Покани ОБС / Документи
Изгледи от Община Кричим
Изгледи от Община Кричим Изгледи от Община Кричим
Община Кричим ©2022 Всички права запазени.