ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 - „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно... Уважаеми граждани, Вашето мнение е важно за нас. Ще сме Ви благодарни, ако го споделите чрез попълване на тази анонимна анкетна карта. Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим нашата работа и... В утрото на най – очаквания детски празник 1-ви юни, г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим за пореден път изненада всички деца в детските градини и училищата на града, като подари истински... Поздравителен-адрес на Кмета на община Кричим г-н Атанас Калчев, по случай 24 – ти май „Ден на славянската писменост и култура” Презентация - Изтегли Проведена начална пресконференция по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, бе направена днес на 25.05.2021 год., в 13,30 часа, в...

МКБППМН при община Кричим проведе беседа на тема „Аз и другите”

На 11.03.2019 г. в часа на класа МКБППМН при община Кричим проведе беседа на тема „Аз и другите” с учениците от III „а” клас от НУ „Васил Левски” гр. Кричим. Чрез мултимедийна презентация общественият възпитател Севинч Афъзалиева представи умения за общуване с околните, отговорности и приемливо поведение към другите. Учениците бяха мотивирани да не допускат агресивни прояви, да работят за групова сплотеност. Децата разрешаваха казуси и бяха провокирани да формулират правила на приятелството.

  1. Последни новини
  2. Покани ОБС / Документи
Изгледи от Община Кричим
Изгледи от Община Кричим Изгледи от Община Кричим
Община Кричим ©2022 Всички права запазени.