Община Кричим

Изпълнителна агенция по лозата и виното – Гроздоберна кампания 2021 г.

pdfВъв връзка с Гроздоберна кампания 2021 г., Ви напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009, всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2021 г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.