Община Кричим

Заповед № РД-01-919 от 10.11.2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-919 от 10.11.2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.