В утрото на най – очаквания детски празник 1-ви юни, г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим за пореден път изненада всички деца в детските градини и училищата на града, като подари истински... Поздравителен-адрес на Кмета на община Кричим г-н Атанас Калчев, по случай 24 – ти май „Ден на славянската писменост и култура” Презентация - Изтегли Проведена начална пресконференция по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, бе направена днес на 25.05.2021 год., в 13,30 часа, в... От Сдружение "Балканка" и СНЦ "Олимпик 2002" този път обединяваме усилия и ще се включим в кампанията за пета поред година, като тази година избрахме първо да почистим бреговете на река Въча в... АКТУАЛНО: Във връзка с възникналата ситуация, предизвикана от пандемията на коронавируса, от 06.04.2020г. на сайта на община Кричим е качена платформа, в която работи т. нар. " Чатбот- Скили "...

Бюрократични пречки спъват пускането на пречиствателната станция в Кричим

stanciaБюрократични пречки спъват пускането на пречиствателната станция за отпадъчни води в Кричим. Подобно е положението и със съоръженията в общините Стамболийски, Хисаря и Раковски.Пречиствателната станция в Кричим вече е с акт 15, което означава, че всички строителни дейности са приключени. Сега обаче не може да се пристъпи към издаването на акт 16, защото никъде не е разписано кой е органът, който назначава персонала и дава заплатите в станцията.Новоизграденото съоръжение е публична общинска собственост на Община Кричим, а след издаването на акт 16, по силата на Закона за водите ще се предаде за стопанисване и управление на оператора ВиК-Пловдив.

Самото обучение на персонала, който ще извършва експлоатационното обслужване на пречиствателната станция обаче е заложено като една от основните дейности и трябва да се извърши по проекта, спечелен от общината. Без извършването на това обучение на персонала на ПСОВ, обекта не може да се въведе в експлоатация, което означава, че проекта не може да се изпълни и отчете пред финансиращия орган – Министерство на околната среда и водите чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” г.

Има още една дупка в законодателството, твърдят от администрацията.
„Според Закона за водите не можем да бъдем оператор и сме длъжни да предадем за стопанисване това съоръжение. В същото време ВиК казват, че не могат да назначат хора за активи, които ги нямат, а чак като получат акт 16.”, казват от Община Кричим.
В момента действа и Асоциация по ВиК, в която са включени 18-те общини от област Пловдив. Тя не е работеща, защото правилникът за организацията и дейността е приет едва в края на месец август. Според него, Асоциацията трябва да се свика по надлежния ред и да си даде съгласието активите на община Кричим, в случая пречиствателната станция, да бъдат прехвърлени на ВиК-Пловдив, след което областният управител да подпише документа. Всеки един проект за решение обаче трябва да се пусне до всички членове на Асоциацията, задължително да се съгласува с регионалното министерство, а областният управител да получи мандат да гласува.
„Настояваме Асоциацията да даде правото на всеки член, в случая всяка община, да подписва споразуменията с ВиК, защото бюрократични пречки спъват старта на пречиствателната станция, с което сме в забава по отчитането на проекта”, съобщи кметът на Кричим Атанас Калчев. Той твърди още, че в момента разходите за поддръжка на станцията се поемат от фирмата-изпълнител на обекта, но това не може да продължава до безкрай. Харчат се пари за осветление и охрана, а изпълнителите все още имат да получават средства за изграждането
на съоръжението.

  1. Последни новини
  2. Покани ОБС / Документи
Изгледи от Община Кричим
Изгледи от Община Кричим Изгледи от Община Кричим
Община Кричим ©2021 Всички права запазени.