В утрото на най – очаквания детски празник 1-ви юни, г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим за пореден път изненада всички деца в детските градини и училищата на града, като подари истински... Поздравителен-адрес на Кмета на община Кричим г-н Атанас Калчев, по случай 24 – ти май „Ден на славянската писменост и култура” Презентация - Изтегли Проведена начална пресконференция по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, бе направена днес на 25.05.2021 год., в 13,30 часа, в... От Сдружение "Балканка" и СНЦ "Олимпик 2002" този път обединяваме усилия и ще се включим в кампанията за пета поред година, като тази година избрахме първо да почистим бреговете на река Въча в... АКТУАЛНО: Във връзка с възникналата ситуация, предизвикана от пандемията на коронавируса, от 06.04.2020г. на сайта на община Кричим е качена платформа, в която работи т. нар. " Чатбот- Скили "...

Приключи ремонта на пешеходния мост в Кричим

Пешеходен мост в КричимВъз основа на окончателния доклад и заключението на строителния надзор за обект „Рехабилитация на пътната част на пешеходен мост над р. Въча, гр. Кричим”, че ремонта е извършен в съответствие с одобрения инвестиционен проект, разрешението за строеж и при спазване изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите му нормативни актове, с което са осигурени условията за безопасност при по-нататъшната експлоатация на строежа, на 13.12.2013 г. с тържествен водосвет, мостът беше пуснат в експлоатация.

Гаранционните срокове за извършените от изпълнителя „ДИМИТЪР ЯНКОВ -  КЕНЕДИ МЕТАЛ” ЕТ дейности по ремонта на моста са в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Окончателната стойност на изпълнените СМР възлиза на 98 848, 92 лв. без ДДС. Съгласно условията на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., сумата е разплатена и предстои внасяне на искане за верифицирането й към бюджета на община Кричим от ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция. С изпълнението на инвестиционния проект за ремонт на една от забележителностите на гр. Кричим – пешеходният мост, се възстанови автентичния вид на пътната му част и се постави атрактивно нощно осветление, изпълнено с  четири вида енергоспестяващи лампи.

  1. Последни новини
  2. Покани ОБС / Документи
Изгледи от Община Кричим
Изгледи от Община Кричим Изгледи от Община Кричим
Община Кричим ©2021 Всички права запазени.