Община Кричим

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Във връзка с кандидатстване на община Кричим по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП)

pdfУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Във връзка с кандидатстване на община Кричим по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Ви уведомявам следното:

docПриложение 1 Заявление декларация

docПриложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.