Община Кричим

ЗАПОВЕД РД-01-397/ 17.08.2022 за определяне 7-дневен срок на задължителна изолация в домашни условия или в лечебно заведение за болнична помощ на лицата, болни от и заразоносители на COVID-19.

pdfНа основание чл. 61, ал. 7, 9 и 16, чл. 61а, ал. 3 от Закона за здравето и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с предложение на главния държавен здравен инспектор

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.