Уважаеми граждани, Вашето мнение е важно за нас. Ще сме Ви благодарни, ако го споделите чрез попълване на тази анонимна анкетна карта. Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим нашата работа и... В утрото на най – очаквания детски празник 1-ви юни, г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим за пореден път изненада всички деца в детските градини и училищата на града, като подари истински... Поздравителен-адрес на Кмета на община Кричим г-н Атанас Калчев, по случай 24 – ти май „Ден на славянската писменост и култура” Презентация - Изтегли Проведена начална пресконференция по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, бе направена днес на 25.05.2021 год., в 13,30 часа, в... От Сдружение "Балканка" и СНЦ "Олимпик 2002" този път обединяваме усилия и ще се включим в кампанията за пета поред година, като тази година избрахме първо да почистим бреговете на река Въча в...

Временна схема на електрозахранването на гр. Кричим

Заради системни прекъсвания на електрозахранването на територията на община Кричим, кметът на общината Атанас Калчев изпрати запитване до Електроразпределение Юг (ЕР Юг) ЕАД. обяви временна схема на захранване на град Кричим.

Публикуваме целия отговор на енергодружеството, адресирано до кмета на община Кричим Атанас Калчев:

Уважаеми г-н Калчев,

От името на Електроразпределение Юг (ЕР Юг) ЕАД искам да Ви уверя, че специалисти в КЕЦ (Клиентски енергиен център) Стамболийски и Диспечерския център за управление на разпределителната мрежа на дружеството извършват постоянен мониторинг на захранването по мрежата. На база извършения анализ за захранването на община Кричим, Ви информираме за ситуацията с електрозахранването на територията на община Кричим през последните няколко седмици.

Община Кричим се захранва по мрежа средно напрежение (СрН) от ВЕЦ „Въча 1“, който е в непосредствена близост до град Кричим. От 1.4.2022 г. собственикът на ВЕЦ „Въча 1“ , който е „Национална Електрическа Компания (НЕК) - Предприятие ВЕЦ“ - извършва мащабен планов ремонт на разпределителна уредба високо напрежение (РУ ВН), поради което тя е изключена. По постъпила в ЕР Юг информация, ремонтът, който извършва НЕК-Предприятие ВЕЦ, ще продължи до 10.08.2022 г. По тази причина ЕР Юг ЕАД захранва с електричество община Кричим по резервна схема по мрежа СрН от подстанция „Нови Кричим“. Резервната схема за захранване е предназначена за кратковременна работа в извънредни ситуации, в които основната схема временно не може да функционира.

Уверяваме Ви, че нашето дружество предприема всички необходими мерки за свеждане до минимум на евентуални смущения и осигуряване на качество на електрозахранване на клиентите в община Кричим за времетраенето на планираните от НЕК-Предприятие ВЕЦ ремонтни дейности.

С уважение,

Петко Янев

Ръководител КЕЦ Стамболийски

  1. Последни новини
  2. Покани ОБС / Документи
Изгледи от Община Кричим
Изгледи от Община Кричим Изгледи от Община Кричим
Община Кричим ©2022 Всички права запазени.