Община Кричим

Уведомяваме Ви за извършване на проби с облекчителните съоръжения на яз. стена „Кричим" на 12.04.2022г.

pdfВодните количества, които ще се изпускат по руслото на р. Въча в участъка след яз. стена „Кричим", могат да достигнат до 180-235 м3/с.

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.