Община Кричим

До заинтересованите лица и общественост, за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ - Инвестиционно предложение

pdfИнформацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата - до заинтересованите лица и общественост,за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение „Обособяване на ПИ 39921.4.71 по кадастрална карта на гр. Кричим с функционално предназначение - ,,Гробищен парк” – ОГР“

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.