Община Кричим

Среща на ДЦСХ с представители на БЧК Пловдив

На 07.11.2016г.,гости на ДЦСХ бяха Маргарита Михайлова и Магдалена Родова - представители на БЧК Пловдив.Изнесоха лекция на тема -,,Повишаване информираността на възрастните хора за правата които им принадлежат''.

Беше много интересна леция задаваха се въпроси на които бе отговорено много точно и ясно.Възрастните хора останаха доволни и пожелаха занапред да има повече такива лекции.

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.