Община Кричим

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

pdfПрием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

docЗаявление за потребител - Приложение 1

pdfПрием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

docxЗаявление за асистент - Приложение 2

docДекларация за социален асистент - Приложение 3

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.