ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 - „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно... Уважаеми граждани, Вашето мнение е важно за нас. Ще сме Ви благодарни, ако го споделите чрез попълване на тази анонимна анкетна карта. Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим нашата работа и... В утрото на най – очаквания детски празник 1-ви юни, г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим за пореден път изненада всички деца в детските градини и училищата на града, като подари истински... Поздравителен-адрес на Кмета на община Кричим г-н Атанас Калчев, по случай 24 – ти май „Ден на славянската писменост и култура” Презентация - Изтегли Проведена начална пресконференция по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, бе направена днес на 25.05.2021 год., в 13,30 часа, в...

На 19.05.2016г. в лекционната зала на НЧ ”Пробуда -1912г. се проведе отчетно-изборно събрание на читалището при следния ДНЕВЕН РЕД :

1.Отчет за дейността на Читалището за 2013-2015 г.

2.Отчет за финансовото състояние на читалището за 2015 г.

3.Приемане и утвърждаване на бюджет -2016

4.Проекто-програма за дейността на читалището 2016-2019г.

5.Избор на ново ръководство- читалищно настоятелство и проверителна комисия

Събранието премина много стегнато, с изказвания от страна на присъстващите членове на читалището  за изчерпателна информация за работата на читалището и възхищение от обширната и богата програма за развитието на читалището през следващите три години.

      С единодушие  за пореден път бе преизбрана за Председател на читалището  г-жа Анка Хаджиеваи членове на читалищното настоятелство – Евгени Матяшев, Елена Цветкова, Светлана Рангелова и Иванка Зайцева. Проверителна комисия в състав : Петкана Радулова-Председател и членове - Бистра Рангелова и Борислава Юсеинова.

      Гост на събранието бе г-н Атанас Калчев- кмет на община Кричим . Той дари на читалището  национални носии от различни точки на света, последната от които е от Беларус.  Господин Калчев подчерта, че това е лично дарение, а не от общината, с което иска да допренесе  за обогатяване гардероба на читалището и с пожелание да се използват със здраве най-вече от театралите-самодейци – и настоящите и бъдещите такива, в прекрасните постановки, с които  да радват всички, защото те заслужават да бъдат оценени по достойнство.

  1. Последни новини
  2. Покани ОБС / Документи
Изгледи от Община Кричим
Изгледи от Община Кричим Изгледи от Община Кричим
Община Кричим ©2022 Всички права запазени.