Община Кричим

График за прием на ученици през учебната 2020/2021

pdfГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В ОБЩИНА КРИЧИМ

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.