Община Кричим

Заповед №РД-10-320 / 11.01.2017г./гр.Кричим – неучебни дни

pdfНа основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 19 от Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и писмо от директора на РЗИ - Пловдив с изх. №168/11.01.2017 г. с предписание за удължаване на ваканцията на учениците в Пловдивска област до15.01.2017 г.

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.