Община Кричим

График за прием на ученици в първи клас през учебната 2022/2023

pdfГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В ОБЩИНА КРИЧИМ

Община Кричим ©2023 Всички права запазени.