Община Кричим

График за прием на ученици в първи клас през учебната 2021/2022

pdfГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В ОБЩИНА КРИЧИМ

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.