Община Кричим

От 27-29 октомври 2015 година в яслена група „Слънчице” на ОДЗ „Незабравка” се проведе „Седмица на цветовете”

Под умелото ръководство на медицинските сестри София Георгиева и Иванка Крушарова, обстановката в групата беше организирана така, че да способства за развитие на цветовото възприятие и образните представи у децата, както и да обогати естетическите им чувства и преживявания.

Образователната среда бе подредена последователно в жълто, червено, синьо и зелено с красиви играчки, материали, балони. Най-голямо цветно настроение създадоха обаче децата със своите песни, танци, рисунки и игри. Те оживиха и изпълниха с емоции „жълтия” вторник, „червената” сряда, „зеления” четвъртък и „синия” петък.
За успешното провеждане на добрата практика от сърце помогнаха и родителите на децата, които ежедневно ги обличаха в дрешки и аксесоари, съответстващи на цвета на деня. Седмицата премина в нетърпеливо очакване, във весели игри и забава под грижите и на добрите лели в яслата.
Ръководството на ОДЗ благодари на всички родители за активната подкрепа и любезното съдействие за осъществяване на педагогическата практика.
Седмицата на цветовете се превърна в един малък празник за децата, родителите и целия персонал на детското заведение, това е прекрасна форма за оптимизация на взаимодействието „детска градина – семейство”.

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.