A+ A A-

ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ

IВАN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00, BIC: CECBBGSF

БАНКА: ЦКБ АД, КЛОН ПЛОВДИВ - БЪЛГАРИЯ, ОФИС КРИЧИМ


АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СА В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


На основание Постановление на Министерски съвет на Република България № 83 от 7 април 2015 година за изменение и допълнение на Наредба за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.), се създават нови приложения:

docПриложение № 1 към чл. 7ал.2 (Протокол) от Наредбата за административното обслужване

docПриложение № 2 към чл.14в, ал.1 (Заявление) от Наредбата за административното обслужване


ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ >>

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.