A+ A A-

Програма храни 2021-2027

ph


/Дата на публикуване 05.06.2024г./

pdfПродължава предоставянето на социалната услуга, която се реализира по проект „Топъл обяд в община Кричим“ по договор № BG05SFPR003-1.001-0103-C01, сключен с Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Документи за изтегляне:

docЗаявление-декларация по образец – Приложение № 1

docДекларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – Приложение № 6


/Дата на публикуване 15.03.2024г./

pdfПродължава предоставянето на социалната услуга, която се реализира по проект „Топъл обяд в община Кричим“ по договор № BG05SFPR003-1.001-0103-C01, сключен с Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на стойност: 247 881,60 лева, за периода от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г.


/Дата на публикуване 23.02.2024г./

pdfПрез 2023 година Община Кричим сключи партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, Програма за храни и основно материално подпомагане (ПХОМП) 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.


/Дата на публикуване 27.11.2023г./

pdfПродължава предоставянето на социалната услуга, която се реализира по проект „Топъл обяд в община Кричим“ по договор № BG05SFPR003-1.001-0103-C01, сключен с Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на стойност: 247 881,60 лева, за периода от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г.


/Дата на публикуване 27.11.2023г./

pdfНа 09.10.2023 година Община Кричим сключи партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, Програма за храни и основно материално подпомагане (ПХОМП) 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Целта на процедурата е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.


/Дата на публикуване 12.09.2023г./

pdfПродължава предоставянето на социалната услуга, която се реализира по проект „Топъл обяд в община Кричим“по договор № BG05SFPR003-1.001-0103-C01, сключен с Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на стойност: 247 881,60 лева, за периода от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г.


/Дата на публикуване 16.06.2023г./

pdfПродължава предоставянето на социалната услуга, която се реализира по проект „Топъл обяд в община Кричим“ по договор № BG05SFPR003-1.001-0103-C01, сключен с Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на стойност: 247 881,60 лева, за периода от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г.


/Дата на публикуване 17.03.2023г./

pdfПродължава предоставянето на услугата топъл обяд. Община Кричим подписа договор № BG05SFPR003-1.001-0103-C01 на 21.12.2022 г. с Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ за реализиране на проект „Топъл обяд в община Кричим“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на стойност: 247 881,60 лева.Социалната услуга се реализира за периода от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г. всеки работен ден в рамките на 36 месеца.


/Дата на публикуване 22.12.2022г./

pdfНа 21.12.2022 г. е подписан договор № BG05SFPR003-1.001-0103-C01 между Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ и Община Кричим, с цел реализиране на проект „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.


/Дата на публикуване 21.09.2022г./

pdfУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Във връзка с кандидатстване на община Кричим по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Ви уведомявам следното:

docПриложение 1 Заявление декларация

docПриложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация


Община Кричим ©2024 Всички права запазени.