A+ A A-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ мандат 2023-2027 година


БСП ЗА БЪЛГАРИЯ / Един / 1

ПП ГЕРБ / Два / 2

НИЕ ИДВАМЕ / Два / 2

ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД / Шест / 6

Движение за права и свободи –ДПС / Два  / 2


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ

АНКА ХАДЖИЕВА - ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД” >>

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА - ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД


ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

Александър Крумов Попов - ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

Ангел Костадинов Анев - ПП ГЕРБ

Анка Самуилова Хаджиева - ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

Антоан Ангелов Димитров - ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

Антоанета Иванова Атанасова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Бюлент Мустафов Еминов - НИЕ ИДВАМЕ

Георги Атанасов Георгиев - ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

Мехмед Неждетов Рашидов - Движение за права и свободи - ДПС

Нели Александрова Георгиева - ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

Пантелей Атанасов Тодоров - ПП ГЕРБ

Стефка Костадинова Колева - ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

Сюзан Орхан Моллаюсеин - Движение за права и свободи – ДПС

Шемси Бастри Закиров - НИЕ ИДВАМЕ


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ мандат 2019-2023 година


 

ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД” -  СЕДЕМ / 7

ПП „ГЕРБ” -  ДВА / 2

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” -   ДВА / 2

ПП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” - ЕДИН / 1

ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” -  ЕДИН / 1


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ

АНКА ХАДЖИЕВА - ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД” >>


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ

РУМЕН ТОНОВ - ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

 1. 1. АНТОАН ДИМИТРОВ  - ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

 1. 2. АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ  - ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

 1. 3. НЕЛИ ГЕОРГИЕВА  - ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

 1. 4. ТОДОР КРЪСТЕВ  - ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

 1. 5. СТЕФКА КОЛЕВА  - ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

 1. 6. АТАНАС БЪБАРОВ  - ПП „ГЕРБ”

 1. 7. ШЕНОЛ ШЕРИФОВ  - ПП „ГЕРБ”

 1. 8. СЮЗАН МОЛЛАЮСЕИН  - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

 1. 9. МЕХМЕД РАШИДОВ  - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

 1. 10. ТЕОДОРА КИРЯКОВА  - ПП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

 1. 11. БЮЛЕНТ ЕМИНОВ  - ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ - МАНДАТ / 2015 – 2019 /


pdfСписък ОБС - декларации по чл.12, точка 1 от ЗПУКИ

pdfСписък ОБС - декларации по чл.12, точка 2 от ЗПУКИ

pdfДекларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

Анка Самуилова Хаджиева


ЗАМЕСТНИК–ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румен Георгиев Тонов – ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”


 СЪВЕТНИЦИ:

1. Антоан Ангелов Димитров – ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

2. Иванка Асенова Петлешкова – ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

3. Нели Александрова Георгиева – ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

4. Александър Крумов Попов – ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

5. Тодор Любенов Кръстев – ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

6. Бюлент Мустафов Еминов – „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

7. Теодора Георгиева Кирякова – ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

8. Файредин Мустафов Шерифов – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

9. Сюзан Орхан Моллаюсеин – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

10. Атанас Иванов Бъбаров – МК „БЪДЕЩЕ ЗА КРИЧИМ” – НФСБ, ББЦ, РБ

11. Йордан Николов Недев – ПП „ГЕРБ”

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.