РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2019 - 2023г./

Решения на Общински съвет от № 7 до № 16 по Протокол № 3 от 05.12.2019 година/Публикувани на 10.12.2019г. 19:10/


pdfРешение № 16 по Протокол № 3 от 05.12.2019г.


pdfРешение № 15 по Протокол № 3 от 05.12.2019г.


pdfРешение № 14 по Протокол № 3 от 05.12.2019г.


pdfРешение № 13 по Протокол № 3 от 05.12.2019г.


pdfРешение № 12 по Протокол № 3 от 05.12.2019г.


pdfРешение № 11 по Протокол № 3 от 05.12.2019г.


pdfРешение № 10 по Протокол № 3 от 05.12.2019г.


pdfРешение № 9 по Протокол № 3 от 05.12.2019г.

pdfПриложение № 1 към Решение № 9 - 05.12.2019 г. - Правила-наблюдателна-комисия


pdfРешение № 8 по Протокол № 3 от 05.12.2019г.

pdfПриложение № 1 към Решение № 8 от 05.12.2019 год.  на ОбС - Вътрешни правила

pdfПриложение към Решение № 8 от 05.12.2019 г. – Образец 1-декларация-общински-съветници

pdfПриложение към Решение № 8 от 05.12.2019 г. Образец 2-декларация-кмет-община

pdfПриложение към Решение № 8 от 05.12.2019 г. – Образец 3-промяна-обстоятелства


pdfРешение № 7 по Протокол № 3 от 05.12.2019г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.