РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ 2015г.


pdfРешение № 316 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 315 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 314 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 313 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 312 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 311 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 310 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година

Приложение към Решение № 310 >>


pdfРешение № 309 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 308 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 307 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година

Приложение към Решение № 307 >>


pdfРешение № 306 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 305 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 304 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 303 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 302 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА >>


pdfРешение № 301 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА  2015 – 2020 ГОДИНА >>


pdfРешение № 300 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


pdfРешение № 299 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година

Приложение към Решение № 299 >>


pdfРешение № 298 по Протокол № 31 от 02.04.2015 година


Община Кричим ©2020 Всички права запазени.