РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2019 - 2023г./

Решения на Общински съвет от № 21 до № 37 по Протокол № 5 от 04.02.2020 година/Публикувани на 10.02.2020г. 08:50/


pdfРешение № 37 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.

pdfМаршрутни разписания - общинска транспортна схема

pdfМаршрутни разписания - републиканска и областна транспортна схема

pdfПриложение № 1 към Решение № 37 - 04.02.2020 г.

pdfПриложение № 2 към Решение № 37 - 04.02.2020 г. - Договор_проект

pdfПриложение № 3 към Решение № 37 - 04.02.2020

pdfПриложение към Решение № 37 - 04.02.2020 - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

pdfПриложение към Решение № 37 - 04.02.2020 г. - Образци


pdfРешение № 36 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.


pdfРешение № 35 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.

pdfПриложение № 1 към Решение № 35 - 04.02.2020  - План Инвестиционна програма на община Кричим за 2020 г.

xlsПриложение № 2 към Решение № 35 - 04.02.2020г.

pdfПриложение № 3 към Решение № 35 - 04.02.2020 г.

pdfПриложение № 4 към Решение № 35 - 04.02.2020 - Второстепенни разпоредители с бюджет в община Кричим

xlsПриложение № 5 към Решение № 35 - 04.02.2020г.

pdfПриложение № 6 към Решение № 35 - 04.02.2020 г.

pdfПриложение № 7 към Решение № 35 - 04.02.2020

pdfПриложение № 8 към Решение № 35 - 04.02.2020

xlsПриложение № 9 към Решение № 35 - 04.02.2020 - Прогноза_2019_6605

pdfПриложение № 10 към Решение № 35 - 04.02.2020 - протокол публично обсъждане - 21.01.2020


pdfРешение № 34 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.

pdfПриложение към Решение № 34 - 04.02.2020 г. - Спортен календар 2020


pdfРешение № 33 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.

pdfПриложение към Решение № 33 - 04.02.2020 г. - Културен календар за 2020 г.


pdfРешение № 32 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.


pdfРешение № 31 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.

pdfПриложение към Решение № 31 - 04.02.2020 г. - Стратегия 2020-2023


pdfРешение № 30 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.

pdfПриложение № 1 към Решение № 30 - 04.02.2020 - зеделски земи

pdfПриложение № 2 към Решение № 30 - 04.02.2020 - тр. насаждения

xlsxПриложение № 3 към Решение № 30 - пасища, мери, ливади-индивидуално ползване

xlsxПриложение № 4 към Решение №30 -пасища, мери, ливади-общо ползване


pdfРешение № 29 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.


pdfРешение № 28 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.


pdfРешение № 27 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.


pdfРешение № 26 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.


pdfРешение № 25 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.


pdfРешение № 24 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.


pdfРешение № 23 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.


pdfРешение № 22 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.

pdfПравилник-ОБС-2019-2023, приет с решение № 22 - 04.02.2020


pdfРешение № 21 по Протокол № 5 от 04.02.2020г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.