РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2015 - 2019г./

pdfРешение № 78 по Протокол № 6 от 04.05.2016г.


pdfРешение № 77 по Протокол № 6 от 04.05.2016г.


pdfРешение № 76 по Протокол № 6 от 04.05.2016г.


pdfРешение № 75 по Протокол № 6 от 04.05.2016г.


pdfРешение № 74 по Протокол № 6 от 04.05.2016г.


pdfРешение № 73 по Протокол № 6 от 04.05.2016г.


pdfРешение № 72 по Протокол № 6 от 04.05.2016г.


pdfРешение № 71 по Протокол № 6 от 04.05.2016г.

pdfПриложение към Решение № 71- Закрила на детето 2016г.


pdfРешение № 70 по Протокол № 6 от 04.05.2016г.

pdfПриложение 1 - 2017 към Решение № 70

pdfПриложение 2 - 2017 към Решение № 70

pdfПриложение 3 - 2017 към Решение № 70

pdfПриложение към Решение № 70 - План за развитие на социалните услуги - 2017


pdfРешение № 69 по Протокол № 6 от 04.05.2016г.

pdfПриложение към Решение № 69 - Направление 1 КРИЧИМ

pdfПриложение към Решение № 69 - Направление 2 КРИЧИМ

pdfПриложение към Решение № 69 - СТРАТЕГИЯ 2016


pdfРешение № 68 по Протокол № 6 от 04.05.2016г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.