РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2015 - 2019г./

pdfРешение № 130 по Протокол № 13 от 16.11.2016г.


pdfРешение № 129 по Протокол № 13 от 16.11.2016г.


pdfРешение № 128 по Протокол № 13 от 16.11.2016г.


pdfРешение № 127 по Протокол № 13 от 16.11.2016г.


pdfРешение № 126 по Протокол № 13 от 16.11.2016г.

pdfПриложение към Решение № 126, взето с Протокол № 13 от 16.11.2016 г. – План програма


pdfРешение № 125 по Протокол № 13 от 16.11.2016г.

pdfПриложение към Решение № 125, взето с Протокол № 13 от 16.11.2016 г. – Правила за състава и работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия при Община Кричим


pdfРешение № 124 по Протокол № 13 от 16.11.2016г.


pdfРешение № 123 по Протокол № 13 от 16.11.2016г.

pdfПриложение към Решение № 123, взето с Протокол № 13 от 16.11.2016 г.


pdfРешение № 122 по Протокол № 13 от 16.11.2016г.

pdfПриложение 1 към Решение № 122, взето с Протокол № 13 от 16.11.2016 г.


pdfРешение № 121 по Протокол № 13от 16.11.2016г.

xlsПриложение 2 - разходна част към Решение № 121, взето с Протокол № 13 от 16.11.2016 г.

xlsПриложение 1 - приходна част към Решение № 121, взето с Протокол № 13 от 16.11.2016 г.


pdfРешение № 120 по Протокол № 13 от 16.11.2016г.

xlsПриложение № 8 към Решение № 120 взето с Протокол 13 от 16.11.2016 г.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.