РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2015 - 2019г./

pdfРешение № 158 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.


pdfРешение № 157 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.


pdfРешение № 156 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.

pdfПриложение към решение№156 - Експертна оценка

xlsxПриложение към решение№156 - пасища, мери, ливади - инд. ползване - за стоп. 2016-2017

xlsxПриложение към решение№156 - пасища, мери, ливади - общо ползване - за стоп. 2016-2017

pdfПриложение към решение№156 – годишен план за паша за стопанската 2017-2018

pdfПриложение към решение№156 – правила за ползване на мерите


pdfРешение № 155 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.

pdfПриложение към решение№155


pdfРешение № 154 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.

pdfГодишен план 2017г.

pdfГрафик за работа 2017г.

pdfПриложение 3 към решение№154

pdfПриложение 4 към решение№154

pdfПриложение 5 към решение№154

pdfПриложение 6 към решение№154


pdfРешение № 153 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.

pdfПриложение 1 към решение№153

pdfПриложение 2 към решение№153

pdfПриложение 3 към решение№153

pdfПриложение 4 към решение№153

pdfПриложение 5 към решение№153

pdfПриложение 6 към решение№153

pdfСтратегически план 2017


pdfРешение № 152 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.

pdfПриложение 1 към решение№152

xlsПриложение 2 към решение №152

xlsПриложение 5 към решение №152

pdfПриложения Бюджет 2017 към решение № 152

xlsПриложение 9 към решение № 152

pdfПриложение 10 към решение № 152


pdfРешение № 151 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.

pdfПриложениекъм решение№151 – Културен календар 2017г.


pdfРешение № 150 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.


pdfРешение № 149 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.

pdfПриложение 1 към решение№149

pdfПриложение 2 към решение№149

xlsxПриложение 3 към решение№149

xlsxПриложение 4 към решение№149


pdfРешение № 148 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.


pdfРешение № 147 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.


pdfРешение № 146 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.


pdfРешение № 145 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.


pdfРешение № 144 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.


pdfРешение № 143 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.

pdfПриложениекъм решение№143


pdfРешение № 142 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.

pdfПриложениекъм решение№142


pdfРешение № 141 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.


pdfРешение № 140 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.


pdfРешение № 139 по Протокол № 15 от 24.01.2017г.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.