РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2019 - 2023г./

Решения на Общински съвет от № 43 до № 55 по Протокол № 7 от 17.03.2020 година/Публикувани на 20.03.2020г. 13:50/


pdfРешение № 55  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.


pdfРешение № 54  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.


pdfРешение № 53  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.


pdfРешение № 52  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.


pdfРешение № 51  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.


pdfРешение № 50  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.

pdfПриложение - Общински план за развитие на младежта 2020


pdfРешение № 49  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.


pdfРешение № 48  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.


pdfРешение № 47  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.

pdfПриложение към Решение № 47 - 17.03.2020 г. - Годишен доклад БДП 2019


pdfРешение № 46  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.

pdfПриложение към Решение 46 - 17.03.2020 г. - годишен отчет ОПООС 2019 г.


pdfРешение № 45  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.

pdfПриложение към Решение № 45 - 17.03.2020 г. - годишен отчет за изпълнението на ПУО


pdfРешение № 44  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.


pdfРешение № 43  по Протокол № 7 от 17.03.2020г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.