РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2019 - 2023г./

Решения на Общински съвет от № 237 до № 246 по Протокол № 34 от 07.09.2022 година /Публикувани на 12.09.2022г. 15:40/


pdfРешение № 246  по  Протокол № 34 от 07.09.2022г.


pdfРешение № 245  по  Протокол № 34 от 07.09.2022г.


pdfРешение № 244  по  Протокол № 34 от 07.09.2022г.

pdfПриложение към Решение № 244 от 07.09.2022 г. – Стратегия за управление на риска


pdfРешение № 243  по  Протокол № 34 от 07.09.2022г.

pdfПриложение към Решение № 243 от 07.09.2022 г. - Приложение 3 ФРЗ


pdfРешение № 242  по  Протокол № 34 от 07.09.2022г.


pdfРешение № 241  по  Протокол № 34 от 07.09.2022г.


pdfРешение № 240  по  Протокол № 34 от 07.09.2022г.


pdfРешение № 239  по  Протокол № 34 от 07.09.2022г.

xlsxПриложение към Решение 239 - 07.09.2022 г. Приложение № 15_Информация за общинския дълг 2021 г.


pdfРешение № 238  по  Протокол № 34 от 07.09.2022г.

pdfПриложение към Решение № 238 - 07.09.2022 год. -  протокол - публично обсъждане на 24.08.2022 г. Отчет касово изпълнение 2021 г.


pdfРешение № 237  по  Протокол № 34 от 07.09.2022г.

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.