РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2019 - 2023г./

Решения на Общински съвет от № 319 до № 325 по Протокол № 44 от 11.09.2023 година /Публикувани на 15.09.2023г. 12:30/


pdfРешение № 325  по  Протокол № 44 от 11.09.2023г.


pdfРешение № 324  по  Протокол № 44 от 11.09.2023г.


pdfРешение № 323  по  Протокол № 44 от 11.09.2023г.


pdfРешение № 322  по  Протокол № 44 от 11.09.2023г.

xlsxПриложение № 1 към Решение № 322 от 11.09.2023 г.

pdfПриложение № 1а към Решение № 322 от 11.09.2023 г.

pdfПриложение № 2 към Решение № 322 от 11.09.2023 г.

pdfПриложение № 3 към Решение № 322 от 11.09.2023 г.

xlsxПриложение № 4 към Решение № 322 от 11.09.2023 г.

pdfПриложение № 5 към Решение № 322 от 11.09.2023 г.

pdfПриложение № 6 към Решение № 322 от 11.09.2023 г.

pdfПриложение № 7 към Решение № 322 от 11.09.2023 г.

pdfПриложение № 8 към Решение № 322 от 11.09.2023 г.

pdfПриложение № 9 към Решение № 322 от 11.09.2023 г.


pdfРешение № 321  по  Протокол № 44 от 11.09.2023г.


pdfРешение № 320  по  Протокол № 44 от 11.09.2023г.

xlsxПриложение към Решение № 320 от 11.09.2023 год. - Приложение 1


pdfРешение № 319  по  Протокол № 44 от 11.09.2023г.

pdfПриложение към Решение 319 - 11.09.2023 г. - протокол - публично обсъждане на 28.08.2023 г. Отчет касово изпълнение 2022 г.

Община Кричим ©2023 Всички права запазени.