РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ МАНДАТ /2019 - 2023г./

Решения на Общински съвет от № 143 до № 158 по Протокол № 20 от 27.04.2021година/Публикувани на 29.04.2021г. 15:50/


pdfРешение № 158  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.


pdfРешение № 157  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.


pdfРешение № 156  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.


pdfРешение № 155  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.

pdfПриложение към Решение -155 - 27.04.2021


pdfРешение № 154  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.

pdfПриложение към Решение 154 - 27.04.2021 – Спортен календар 2021г.


pdfРешение № 153  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.

pdfПриложение към Решение 153 - 27.04.2021 г. Програма за закрила на детето за 2021 г.


pdfРешение № 152  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.


pdfРешение № 151  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.


pdfРешение № 150  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.

pdfПриложение към Решение 150 - 27.04.2021 г. на ОбС - Кричим


pdfРешение № 149  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.

pdfПриложение към Решение 149 - 27.04.2021 г. - Годишен доклад БДП 2020


pdfРешение № 148  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.

pdfПриложение към Решение 148 - 27.04.2021 г. - Отчет управление на отпадъците 2020


pdfРешение № 147  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.

pdfПриложение към Решение № 147 - 27.04.2021 г. - Годишен отчет Програма за околната среда 2020 г.


pdfРешение № 146  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.


pdfРешение № 145  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.


pdfРешение № 144  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.

pdfПриложение към Решение № 144- ОбС - 27.04.2021 - Отчет за социални услуги


pdfРешение № 143  по Протокол № 20 от 24.04.2021г.


Община Кричим ©2021 Всички права запазени.