A+ A A-

КОНТРОЛ ПО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfЗаверен препис Решение № 590 от 18.03.2021 г. по административно дело № 264 от 2020 г. по описа на на Административен съд - Пловдив ( на основание чл. 194 от АПК) / Публикувано на 31.05.2021 г./


pdfПрепис от Решение № 590 от 18.03.2021 г. по административно дело № 264 от 2020 г. по описа на на Административен съд - Пловдив ( на основание чл. 194 от АПК) / Публикувано на 30.03.2021 г./


pdfРЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ  ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА


pdfПрепис от Решение № 2737 от 19.12.2018 год. по адм. дело № 2415 от 2018 г. по описа на на Административен съд - Пловдив ( на основание чл. 194 от АПК) / Публикувано на 24.01.2019г./


pdfЗаверен препис от Решение № 2194 от 29.10.2018 год. по адм. дело № 1869 от 2018 г. по описа на Административен съв - Пловдив (на основание чл. 194 от АПК) / Публикувано на 10.12.2018г./

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.