A+ A A-

О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 30 декември 2014 г. /вторник/,

Касата в Общинска администрация – Кричим

ще работи с клиенти от 8:00 часа до 11:00 часа.

                                                                                        ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НА 30.12.2014 г. – ВТОРНИК

 РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРИЧИМ

 ЩЕ БЪДЕ ОТ 08:00 ДО 14:00 /БЕЗ ОБЕДНА ПОЧИВКА/

                                 

                                                                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

ЧЕ НА 23.12.201год. /вторник/ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРИЧИМ Е КАКТО СЛЕДВА:

от 08:00 часа до 15:00 часа без обедна почивка

                                 

                                                                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

покана


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

На 17.12.2014 г., в НЧ „Пробуда – 1912г.” за поредна година ще бъде открит Благотворителен коледен базар, на който ще бъдат представени изделия изработени с огромно усърдие и желание от децата на учебните заведения, ЦОП – Кричим, ОМД и потребителите на ДЦВХ. 
Посетителите ще имат възможност да изберат подаръци, като ръчно изработена коледна украса, сувенири, свещи и други изненади.

Традиционната инициатива е с цел събиране на средства, които ще бъдат насочени изцяло за подпомагане и подкрепа на децата в неравностойно положение.
Коледния базар ще бъде отворен през дните, както следва: 
17.12.2014, 18.12.2014, 19.12.2014, 22.12.2014, 23.12.2014, 29.12.2014 и 30.12.2014г.

Очакваме всички желаещи  да  подкрепят благотворителната кауза.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Кметът на община Кричим г-н Атанас Калчев възобновява приемният си ден за  граждани считано от  07.01.2015 година всяка сряда от 14.00 до 16.00 часа. Записването за приемният ден се извършва в Общински център за услуги и информация – стая №13 в сградата на община Кричим. Записващите се за приемен ден лица е необходимо да предоставят информация по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон за контакт. Граждани, които вече са получили отговор от кмета на поставен от тях въпрос, няма да бъдат записвани за приемен ден на кмета по същия въпрос.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2015

На основание чл.84, ал.2 от Закона за Публичните финанси на  28.11.2014 година, от 17:00 часа, в зала № 21 в община Кричим се проведе публично обсъждане на проекто – бюджета за 2015 година. От представената макрорамка на бюджета за 2015 година стана ясно, че прогнозната стойност на общият бюджет ще бъде 4 415 300 лева. Държавни дейности 2 670 400 лева, местни дейности 1 744 900 лева, в това число изравнителна субсидия 602 700 лева и капиталова субсидия 58 000 лева, а очакваните приходи в частта държавни дейности под формата на общата субсидия са  в размер на 2 670 400 лева.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Договор № РД 16-08-24 от 10.06.2013 г. с предмет: „Инженеринг на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ гр. Кричим”, включително работно проектиране, изграждане на ПСОВ, авторски надзор на ПСОВ и обучение на персонал, „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД, гр. София набира кандидати за подбор и обучение за експлоатационен персонал на ПСОВ, гр. Кричим, по видове длъжности отговарящи на следните изисквания:

1. Оператор - ПСОВ – технологично управление на процеси  – 2 бр.


1.1.Изисквания – Висше образование – „ВиК Мрежи”, „Пречистване” или „Химия”, „Биохимия”, „Микробиология”, „Машинен инженер”

Документи – заявление, автобиография и копия от диплома за завършено образование/придобита специалност могат да се подават в сградата на община Кричим, стая №16 при главен специалист „Канцелария на кмета” в срок до 10.12.2014 година.

Подбора на кандидатите ще се извърши от административното звено на „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД гр. София: по документи и интервю с допуснатите кандидати.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Кариерен център

към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Пловдив

През м. октомври 2014г. започна работа Кариерен център по Проект „Кариерни услуги за заети лица”  
на
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. / Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                        УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси във връзка с чл.31, ал.1 от Наредбата за определяне условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим  на 28.11.2014 година от 17:00 часа в зала №21 в сградата на община Кричим ще се проведе публично обсъждане на проект на бюджета за 2015 година на община Кричим при следния дневен ред:

1.Проект на бюджета за 2015 година.

2. Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

  

                                                             ОБЩИНСКО  РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

На 27.11.2014 г. от 14:00 часà в Общински младежки дом – гр. Кричим  Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, съвместно с Центъра за обществена подкрепа – гр. Кричим, ще изнесе лекция за ученици от Iдо IV клас 
на тема „Безопасност на движение по пътищата”. / Отвори >>

На 07.11.2014 г. от 15 часà в зала № 21 на Общинска администрация гр. Кричим се проведе заседание на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, на което се прие план за действие през 2015 г.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Йордан Николов Недев – Заместник председател на Общински съвет при община Кричим, относно Приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Кричим / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Общинският футболен отбор на ФК „Кричим” – гр. Кричим - юноши младша възраст оглави първото място в 
есенното първенство за сезон 2014/2015 г. в гр. Пловдив.

футболен отборСлед изигран футболен мач между отборите на ПФК „Брестник 1948” и ФК „Кричим”– гр. Кричим, който завърши 1:2 за ФК „Кричим” родените през 1998/1999 г. футболисти оглавиха с 24 точки есенното първенство в гр. Пловдив.

Общинският футболен отбор воден от треньора Георги Димитров Кацаров заслужено зае първото място в класирането следван от отборите на ПФК „Ботев” – Пловдив с 21 точки и отбора на ПФК „Спартак  С 94” – Пловдив с 21 точки. Председателят на зоналния съвет на Българския футболен съюз – гр. Пловдив – Димитър Енчев лично награди общинският футболен отбор на ФК „Кричим” и треньора Г. Кацаров с чисто нови футболни екипи  за отличните постижения и резултати на отбора, като им пожела да постигнат същите резултати и през пролетния сезон на 2015 година. / Разгледай >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Със свое Решение № 265, взето с  Протокол №27 от 30.10.2014 г., Общински съвет при община Кричим на основание Наредбата за символиката в община Кричим и по писмено предложение на новоучредения  Обществен съвет за насърчаване участието на гражданите на гр. Кричим в обществено-икономическия, културен и социален живот на града, удостои с най-високото отличие - званието 
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД КРИЧИМ”  г-н Атанас Калчев – Кмет на община Кричим.

кмет
 

С 10 гласа „за” общинските съветници приеха мотивите на Обществения съвет представени на редовното заседание от неговия заместник председател - г-н Никола Андреев, в които основен акцент е направеният от тях анализ на постигнатото до момента от настоящото общинско ръководство за инфраструктурното развитие и цялостната промяна във визията на града. Отчетоха, че вече е решен един от основните инфраструктурни проблеми на града – липсата на канализация. Този проблем е бил приоритетен за много общински ръководители десетилетия наред, но без да са постигнати задоволителни резултати. Изграждането на канализацията в целия град не само ще облекчи значително живота и бита на всички негови жители, но и ще даде възможност да се набележат вече нови приоритети, които да направят града ни сред водещите в областта. Г-н Андреев подчерта, че доброто взаимодействие между Кмета и Общинския съвет също е от голямо значение за постигането на добрите резултати, които са видни за нашите съграждани и за гостите на града, и все пак най-тежката и отговорна работа се е паднала именно на г-н Калчев, който с огромна воля и въпреки трудностите в държавата като цяло, все пак се пребори и защити достойно интересите на своите съграждани.

Със своето Решение  общинските съветници подкрепиха инициативата на Обществения съвет и дадоха своята оценка за безспорният принос на г-н Атанас Калчев за цялостното инфраструктурно развитие на нашият град, и му пожелаха да продължи да работи с досегашния си хъс и енергия, защото има още много добри неща, които трябва да се направят, така че наистина Кричим да се превърне  в най-добрият за живеене град.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

На 11.10.2014 г. успешно приключи изпълнението на заложените дейности по договор с № 13-11-4/11.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „ Повишаване ефективността на общинска администрация Кричим“, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07; Под-приоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос 
І „Добро управление” по ОПАК към Министерство на финансите, като управляващ орган на 
ОП „Административен капацитет” с бенефициент Община Кричим. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Договор № РД 16-08-24 от 10.06.2013 г. с предмет: „Инженеринг на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ гр. Кричим”, включително работно проектиране, изграждане на ПСОВ, авторски надзор на ПСОВ и обучение на персонал, „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД, гр. София набира кандидати за подбор и обучение за експлоатационен персонал на ПСОВ, гр. Кричим, по видове длъжности отговарящи на следните изисквания:

1. Оператор - ПСОВ – технологично управление на процеси  – 3 бр.

1.1. Изисквания – Висше образование – „ВиК Мрежи”, „Пречистване” или „Химия”, „Биохимия”, „Микробиология”

2. Лаборант – 1 бр.
                        2.1. И
зисквания – Средно специално „Химия”

Документи – заявление, автобиография и копия от диплома за завършено образование/придобита специалност могат да се подават в сградата на община Кричим, стая №16 при главен специалист „Канцелария на кмета” в срок до 24.11.2014 година.

Подбора на кандидатите ще се извърши от административното звено на „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД гр. София: по документи и интервю с допуснатите кандидати.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 14.10.2014 година

БЮРОКРАТИЧНИ ПРЕЧКИ СПЪВАТ ПУСКАНЕТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ В КРИЧИМ

Бюрократични пречки спъват пускането на пречиствателната станция за отпадъчни води в Кричим. Подобно е положението и със съоръженията в общините Стамболийски, Хисаря и Раковски.Пречиствателната станция в Кричим вече е с акт 15, което означава, че всички строителни дейности са приключени. Сега обаче не може да се пристъпи към издаването на акт 16, защото никъде не е разписано кой е органът, който назначава персонала и дава заплатите в станцията.Новоизграденото съоръжение е публична общинска собственост на Община Кричим, а след издаването на акт 16, по силата на Закона за водите ще се предаде за стопанисване и управление на оператора ВиК-Пловдив. Самото обучение на персонала, който ще извършва експлоатационното обслужване на пречиствателната станция обаче е заложено като една от основните дейности и трябва да се извърши по проекта, спечелен от общината. Без извършването на това обучение на персонала на ПСОВ, обекта не може да се въведе в експлоатация, което означава, че проекта не може да се изпълни и отчете пред финансиращия орган – Министерство на околната среда и водите чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” г.

stancia

Има още една дупка в законодателството, твърдят от администрацията.

„Според Закона за водите не можем да бъдем оператор и сме длъжни да предадем за стопанисване това съоръжение. В същото време ВиК казват, че не могат да назначат хора за активи, които ги нямат, а чак като получат акт 16.”, казват от Община Кричим. 

В момента действа и Асоциация по ВиК, в която са включени 18-те общини от област Пловдив. Тя не е работеща, защото правилникът за организацията и дейността е приет едва в края на месец август. Според него, Асоциацията трябва да се свика по надлежния ред и да си даде съгласието активите на община Кричим, в случая пречиствателната станция, да бъдат прехвърлени на ВиК-Пловдив, след което областният управител да подпише документа. Всеки един проект за решение обаче трябва да се пусне до всички членове на Асоциацията, задължително да се съгласува с регионалното министерство, а областният управител да получи мандат да гласува.

„Настояваме Асоциацията да даде правото на всеки член, в случая всяка община, да подписва споразуменията с ВиК, защото бюрократични пречки спъват старта на пречиствателната станция, с което сме в забава по отчитането на проекта”, съобщи кметът на Кричим Атанас Калчев. Той твърди още, че в момента разходите за поддръжка на станцията се поемат от фирмата-изпълнител на обекта, но това не може да продължава до безкрай. Харчат се пари за осветление и охрана, а изпълнителите все още имат да получават средства за изграждането 
на съоръжението.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЩИНА КРИЧИМ

ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

НА ПРОЕКТ:

„Компетентна и ефективна общинска администрация Кричим", в изпълнение на сключен Договор № М13-22-121/ 04.08.2014г. между Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет"(ОПАК) - Дирекция 
„Оперативна програма" Административен капацитет" и Община Кричим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма„Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд , по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси",подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", 
бюджетна линия ВС051Р0002/13/2.2-14. / Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

РИОСВ - Пловдив уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на Плана за управление на поддържан резерват „Изгорялото гюне".Общественото обсъждане 
на Плана за управление на поддържан резерват„Изгорялото гюне" ще се проведе на: 30.09.2014 г. от 10,00 ч. в сградата на Община Кричим.Плана за управление 
на поддържан резерват „Изгорялото гюне" е на разположение в РИОСВ - Пловдив, бул. „Марица" №122, стая 10.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води,чрез нови водовземни съоръжения

/съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите/ Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2014 ГОДИНА / Отвори_разгледай >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СПИСЪК от 07.08.2014г.
на допуснатите кандидати 
за участие в конкурса за длъжността:младши експерт - Общинска собственост
. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Дата на публикуване: 06.08.2014 г.

Уважаеми съграждани,

Във връзка с разпоредбите на Закона за публичните финанси, на 13.08.2014 г. /сряда/, от 17.00 часа в зала № 21 на община Кричим ще се проведе 
публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим към 31.12.2013 г.

Ръководството на Общински съвет – Кричим приканва всички граждани да изразят своята заинтересованост и да участват в общественото обсъждане.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-219 / ОТ05.08.2014Г./

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
чл. 19, чл. 57, т. 1, Глава 8 - чл. 60 и сл.от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на 
Решение № 235, прието с Протокол №25/ 07.07.2014 г.на Общински съвет - Кричим./ Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-217 / ОТ 04.08.2014Г./

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. З от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 236 на 
Общински съвет - Кричим, взето с Протокол №25 от 07.07.2014 г.Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-213 / ОТ 31.07.2014Г.Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-212 / ОТ 31.07.2014Г. Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – 24.07.2014 година

Скала падна върху къща в Кричим

Скала с диаметър около 2 метра и маса от близо 3 тона падна върху покрив на къща на бул. „Антонивановци” 54 в Кричим. Скалата се е отчупила от  местността Иванково кале, върху което има останки от древна крепост. Скалният къс е пробил покрива и е разрушил част от стената на имота в сряда след 20 часа вечерта. За щастие няма пострадали.

skala

Кметът на община Кричим Атанас Калчев с експерти са направили оглед на място. От „Гражданска защита” твърдят, че причина за падането на скалата са засилените ерозионни процеси, които са активирани от силните и продължителни дъждове.

 „В момента се разбива скалата, след което ще се помогне за възстановяването на дома.”, съобщи кметът на Кричим Атанас Калчев.

Той ще търси вариант за финансиране от държавата, за да се направи проучване на скалите, след което да се укрепят.

„Очакваме разбиране от институциите, защото има усилена ерозия на скалите в този участък под Иванково кале, където се намират 40-50 къщи, които са застрашени от подобни инциденти.”, заяви още Атанас Калчев.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

/ Публикувано на 01. 07. 2014г. /

ОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание чл. 131 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/Ви съобщаваме, че Кмета на Община Кричим е издал Заповед 
№ Р Д 15-00-157/05.06.2014 г. за одобряване на: „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV - 505 - „БУЛГАРПЛОД", кв. 7 по плана 
на град Кричим - ПРОМИШЛЕНА ЗОНА -„ГАРА КРИЧИМ", представляващ ПИ с кадастрален идентификатор 39921.505.26 по 
кадастрална карта на град Кричим, за обособяване на два нови УПИ 1У-505.48 и УПИ У1-505.49, с отреждане за 
„Производствена и складова дейност", УПИ УП-505.51  /  Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ: 3/23.06.2014 г.

ДО: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА РУСКОВА-КОСТОВА 
ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

УЛ. „СЛАВЯНСКА" 12, ВХ.5, ЕТ.1, АП.1 /Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-167 / ОТ 16.06.2014Г.
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на, чл. 11 от Наредбата 1з-1053/19.04.2011 г.на МВР и МЗХ за опазване 
на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари, чл. 136 и чл.142 от Закона за горите, Закона за 
регистрация и контрол на земеделската и горска техника и чл.ЗЗ от Закона за администрацията. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Отмениха финансова корекция за милион и половина лева на община Кричим / Отвори_Разгледай >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-161 / ОТ 06.06.2014Г.
 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.54, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, 
чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим и във връзка с необходимостта 
от осигуряване на здравословна среда и опазване живота на гражданите.Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 

 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, 
 

ЧЕ НА 31.05.2014 год. /събота/ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРИЧИМ Е ДО 15:00 часа

                          

                                                                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

РЕШЕНИЕ

№ 09-ДО-1057-01 от 22.05.2014 год.

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ил, 1 т.З от Закона за управлепие па отпадъците (ЗУО) 
и във връзка със заявление № УО-ЗУ9 от 04,03.2014 г. / Отвори_разгледай >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПОКАНА

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ :28.05.2014г.
 

ОТНОСНО: принудително изпълнение на влязла в сила № РД 15-00-299/11.09.2013 г. на Кмета на община Кричим, с която е наредено премахването на незаконен строеж,представляващ„Въздушна електронна съобщителна мрежа и устройства свързани с функционирането й", намираща се по съществуващи стълбове за улично осветление по улици: „Братя Крушарови"; „Въча"; „Свобода"; бул. „Родопи";„Генерал Скобелев"; „Търговска"; „Антонивановци"; „Черно море"; „Бузлуджа";„Ал. Димитров"; „Христо Ботев"; „Бургас" в гр. Кричим, Община Кричим. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПОКАНА

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ :28.05.2014г.
 

ОТНОСНО; принудително изпълнение на влязла в сила № РД 15-00-298/11.09.2013 г. на Кмета на община Кричим, с която е наредено премахването на незаконен строеж,представляващ„Вьздушна електронна съобщителна мрежа и устройства свързани с функционирането й", намиращ се по съществуващи стълбове за улично осветление по улици: „Спартак"; бул. „Тракия";" Девети май"; „Витоша" в град Кричим,Община Кричим. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-146 / ОТ 22.05.2014Г. / Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ! ! !

  

ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПВАНЕТО НА ЛЕТННИЯ СЕЗОН

З А Б Р А Н Я В А М:

КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО В ЗАВИРЕНИТЕ И НЕОБЕЗО-ПАСЕНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА РЕКИТЕ „ВЪЧА” И „СТАРА РЕКА”, ЯЗОВИРИТЕ „ВЪЧА” И „КРИЧИМ” И В ИЗРАВНИ-ТЕЛЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ. ПРИ КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОТГО-ВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ ЛИЦА.

СПЕШНИ ТЕЛ: 112; 22-33; 032/93-22-00; 032/63-22-10

            АТАНАС КАЛЧЕВ 

Кмет на община Кричим /

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-141 / ОТ 20.05.2014Г. / Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

На 27.05.2014г., / вторник / от 17.00 часа в зала № 21 на Община Кричим  ще се проведе Обществено обсъждане на проект на Общински план за развитие на община Кричим 2014 - 2020 г., който е разработен в изпълнението на проект „По-ефективна координация и партньорство в община Кричим при разработване и провеждане на политики” на ОП „Административен капацитет” и подписан Договор с № 13-13-114/07.11.2013 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07,
 Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, 
Приоритетна ос I „Добро управление”. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Протокол от проведено заседание на Общинския съвет за сътрудничество – гр.Кричим на 23.04.2014 г. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД


№ РД 15-00-126 / ОТ 08.05.2014Г. / Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поради извършване на строително-монтажни работи по  проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа 
и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим”

от 08.05.2014 г. /четвъртък/ до 11.05.2014 г. /неделя/ вкл.,

ще се извършва подмяна на напорния водопровод към водоема и за целта изолиране на водоема.

Във връзка с горното водоподаването във високите части на града ще бъде неравномерно.

                                                                               ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води,чрез нови водовземни съоръжения 
/съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

П О К А Н А

ОТНОСНО:Доброволно изпълнение на влязла в сила заповед № РД 15-00-299/11.09.2013 г. на Кмета на община Кричим, с която е наредено на НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ да премахне незаконен строеж, представляващ „Въздушна електронна съобщителна мрежа и устройства свързани с функционирането й", намиращ се по съществуващи стълбове за улично осветление по улици: „Братя Крушарови"; „Въча";„Свобода"; бул. „Родопи"; „Генерал Скобелев"; „Търговска"; „Антонивановци"; „Черно море"; „Бузлуджа"; „Ал.Димитров"; „Христо Ботев"; „Бургас" в град Кричим, Община Кричим. / Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

П О К А Н А

ОТНОСНО:Доброволно изпълнение на влязла в сила заповед № РД 15-00-298/11.09.2013 г. на Кмета на община Кричим, с която е наредено на НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ да премахне незаконен строеж, представляващ „Въздушна електронна съобщителна мрежа и устройства свързани с функционирането й", намиращ се по съществуващи стълбове за улично осветление по улици: „Спартак"; бул. „Тракия";"Девети май"; „Витоша" в град Кричим, Община Кричим. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

 ЗАПОВЕД 
№ РД 15-00-103 / гр. Кричим, 23.04.2014г.
ОТНОСНО: Реда и условията за провеждане на предизборната кампания на територията на Община Кричим във връзка 
с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

ЗАПОВЕД
№ РД 15-00-102 / ОТ 
22.04.2014Г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Определям сборно място на дребни преживни животни / кози /   в югозападната част на територията 
на община Кричим - над градски стадион „Христо Ботев".

Придвижването на дребните преживни животни / кози / в югозападната част на територията на община Кричим 
да се извършва но маршрути, както следва: / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

КОНСТАТИВЕН АКТ № 1

Днес, 9 април 2014 година, в град Кричим, работна група в състав:

l.apx. Михаил Богданов - главен архитект на Община Кричим;

2.Борис Вълчанов -главен специалист „С, СН и ИД",

З.инж. Ваня Тончева - главен специалист „КРТОНС",

извърши проверка на място в ПИ с кадастрален идентификатор 39921.502.541,на строеж : „Едноетажна сграда /Офис, 
фризьоро-козметичен салон и соларно студио/", находящ се в УПИ -VII -за обществено обслужващи, стопански и търговски дейности", 
кв.75 по регулационен план на град Кричим.Строежа се намира в град Кричим, поземлен имот с кадастрален. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 131 от ЗУТ/Закона за устройство на територията/

Ви съобщаваме, че Кмета на Община Кричим е издал Заповед № РД 15-00-65/06.03.2014 г., с която е 
ОДОБРЕН- Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-616, кв.99 по плана на град Кричим, представляващ ПИ с идентификатор 39921.501.513 по кадастрална карта на град Кричим, запромяна на предназначението на УПИ за 
„Обществено-обслужваща,търговска дейност и жилищно строителство". / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

ЗАПОВЕД  № РД 15-00-82 / ОТ 28.03.2014Г. / Отвори >>                   ЗАПОВЕД  № РД 15-00-82 / ОТ 28.03.2014Г. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани,

На 27.03.2014г., от 10.30 часа в зала „Пресклуб” в конгресния център на Международен панаир Пловдив, ще се проведе 
информационна среща на Българската банка за развитие /ББР/ с представители на бизнеса в област Пловдив.

В качеството си на модератор на събитието г-н Венцислав Каймаканов – Областен управител на област Пловдив, 
кани всички представители на бизнеса да вземат активно участие на информационната среща за запознаване с възможностите 
за ниско-лихвено кредитиране и всички останали инструменти на ББР, които могат да им бъдат полезни.

Общинска администрация


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

ЗАПОВЕД
№ РД 15-00-77 / 
ОТ 26.03.2014Г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № ОМП-02-8/ 20.03.2014 г.на 
Областен управител на област Пловдив, разпоредбите на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, 
чл.69, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл.14, ал.4 и чл.40 от Закона за опазване на околната среда 
и чл.2 от Закона за защитените територии за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, 
осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПОКАНА
 

ОТНОСНО:принудително изпълнение на влязла в сила № РД 15-00-123/29.04.2013 г.на Кмета на община Кричим за премахване на изградените в УПИ 1У-670, кв. 96 по регулационния план на град Кричим 5 (пет) броя незаконни постройки – изградени 
без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж, а именно: / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

На 19.03.2014г./сряда/ и на 21.03.2014г./петък/ през часовият диапазон от 08.00 до 18.00 часа ще бъде спряно водоподаването 
за гр. Кричим поради извършване на строително-монтажни работи по проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация 
на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим”.

Общинска администрация


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим

ОТНОСНОИзменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с 
общинска администрация при община Кричим / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 140, ал.З от ЗУТ /Закона за устройство на територията / Ви съобщаваме, че Главния архитект на Община Кричим 
е издал на 05.03.2014 г. скица с виза за ПИ 39921.72.77 - собственост на Анка Самуилова Хаджиева, с която на основание 
чл.140, ал.1 от ЗУТ и чл.7, ал.1 и чл.8 от Наредба №19 от 25.10.2012 г. За строителство в земеделски земи без промяна 
на предназначението им - в сила от 06.11.2012 г., се разрешава проучване и проектиране на нискоетажна селскостопанска постройка 
за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с помещение за обитаване в ПИ 39921.72.77. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На 18.03.2014 година от 11:00 часа в пленарната зала на община Първомай ще се проведе регионален бизнес форум на тема: „България – Виетнам – перспективи пред двустранното икономическо сътрудничество.

Форумът се организира от община Първомай в партньорство с РАО „Тракия” и Организация за европейско сътрудничество в България. Темите, които ще се обсъждат са възможностите за сътрудничество в областта на селското стопанство, винопроизводството, етеричномаслени култури, хранително – вкусова и консервна промишленост и др.

В срещата ще се включат представители на местните власти и бизнес ръководители на икономически структури и неправителствени организации. Очаква се да присъства и Посланика на Виетнам в България г-н Ле Дък Лиу.

В случай, че представители на местния бизнес проявяват интерес към сътрудничество с Виетнам, също могат да участват във форума. Възможно е и да покажат своя продукция на организирани щандове, но е необходимо предварително да се заяви до 13.03.2014 год. на следните телефони:

- РАО „Тракия” – 042/600 586

- Община Първомай – 0336/ 62201

                                          

                                                                                       ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл, 124бг ал.2 от З У Т/Закона за устройство на територията/ Ви съобщаваме, че Кмета на Община Кричим е издал 
Заповед № РД 15-00-65/06.03.2014 г., с която е ОДОБРЕН- Проект за изменение на ПУП-ПРЗ 
за УПИ ХХ-616, кв.99 по плана на град Кричим. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На осно ш ние чп. 1246, ал.2 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ Ви съобщаваме, че Кмета на Община Кричим е издал 
Заповед № РД 15-00-64/06.03.2014 г., с която е РАЗРЕШЕНО да се изработи- Проект за изменение на ПУП-ИРЗ 
за разделяне на УПИ IV-905, кв.68 по плана на град Кричим. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПОКАНА

за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 ох Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Доброволно изпълнение на влязла в сила заповед № РД 15-00-123/29.04.2013 г. на Кмета на община Кричим, с която е наредено 
на Славчо Аврамов Бадев, гр. Кричим, ул. „Братя Крушарови" №23 да премахне изградените от него в собствения му 
УПИ 1У-670, кв. 96 по регулационния план на град Кричим 5 (пет) броя незаконни постройки - изградени без одобрени 
инвестиционни проекти и без разрешение за строеж, а именно: / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ПОКАНА

за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Доброволно изпълнение на влязла в сила заповед № РД 15-00-224/17.07.2013 г. на Кмета на община Кричим /Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

      СЪОБЩЕНИЕ

         Уважаеми съграждани,

На 24.02.2014г./понеделник/ и на 25.02.2014г./вторник/ ще бъде спряно водоподаването за гр. Кричим, поради извършване на строително монтажни работи по проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим” на довеждащия водопровод към съществуващ водоем в района на ул. „Крали Марко”

                                                                   Общинска администрация


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

ЗАПОВЕД
№ РД 15-00-
43 / ОТ 17.02.2014Г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.75 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №189, прието с Протокол № 20/06.12.2013 г. на Общински съвет Кричим , във връзка с моя Заповед № 15-00-2/06.01.2014 г и Протокол на Комисия, назначена със Заповед №15-00-37/10.02.2014 г. на Кмета на община Кричим за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост / Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           

Уважаеми съграждани,

 На 18.02.2014г. и 19.02.2014г. Каса и Данъчна служба няма да работят с граждани поради годишно облагане – 2014 година.

                                                                      

Общински администрация -Кричим


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

Йеромонах Антим и Кмета на община Кричим 

посрещнаха Игуменът на Зографския манастир Архимандрит Амвросий

в кричимския манастир „Свето Рождество Богородично” / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg


АНКЕТА

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

            Уважаеми дами и господа,

тази анкета се провежда във връзка с изпълнението на проект финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І , „Добро управление”, подприоритет 1.3.,Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики и договор рег.№ РД 16-11- 4 от 17.01. 2014г. за изпълнение на проект По-ефективна координация и партньорство в община Кричим при разработване и провеждане на политики, Дейност 2: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при осъществяването на общински политики”. / Отвори_Разгледай>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОТВОРЕНО ПИСМО

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ЕТИКА В БЪЛГАРИЯ?
 

КМЕТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ – АТАНАС КАЛЧЕВ, ИЗЛЕЗЕ С ОТВОРЕНО ПИСМО ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ. / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ 
ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ В  ОБЩИНА КРИЧИМ
 / Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 1246, ал.2 от ЗУТ / Закона за устройство на територията / Ви съобщаваме, че Кмета на Община Кричим 
е издал Заповед № РД 15-00-11 / 15.01.2014 г.Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Община Кричим с още един одобрен проект по ОП „Административен Капацитет”

На 07.11.2013 г.,  между Министерство на финансите, като управляващ орган на ОП „Административен капацитет” и община Кричим 
бе подписан Договор с № 13-13-114/07.11.2013 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: 
„По-ефективна координация и партньорство в община Кричим при разработване и провеждане на политики” 
по Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07 / Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg
 

Община Кричим подписа Договор за изпълнението на нов проект
 

На 11.10.2013 година между Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) 
Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет" и Община Кричим се подписа Договор за изпълнение  
на  проект  „Повишаване  ефективността  на  общинска администрация  Кричим". / Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН  ФОНД

Във връзка с влезлите в сила промени на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове / ДВ.бр. 104/2013г/:

            1. Съгласно § 11, ал. 3, право на левова компенсация по чл. 7, ал. 1 имат лицата включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до30 ноември 2016 година включително. 

            2. Съгласно § 11, ал. 4, изплащането на левови компенсации се извършва от НКЖФ чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за  реализиране права в срок до 31 декември 2019 година.

Титулярите на жилищноспестовни влогове, включени в окончателните списъци, т. е. тези определени за правоимащи могат да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена – до трета степен включително по реда и при условията на ал. 2 и ал. 3 от същата разпоредба.

Без прекъсване е налице удължаване на срока за упражняване правото на правоимащите за придобиване на жилище и започване изграждането на такова до 30.11.2016 година включително.


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ 
НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ / 
Отвори>>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 15-00-3 / 
ОТ 07.01.2014Г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.91, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, Решение № 183 на Общински съвет - Кричим, взето с Протокол № 19 от 29.10.2013 г., във връзка 
с моя Заповед № РД 15-00-366/18.11.2013 г и Протокол на Комисия, назначена 
със Заповед № РД 15-00-399/20.12.2013 г. /Отвори >>


О Б Щ И Н А К Р И Ч И М

4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3 / тел: 03145/22-50 / факс: 03145/23-51 / E-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 15-00-2 / 
ОТ 06.01.2014Г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, Глава 8 – чл.60 и сл. от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинскоимущество,във връзка с Решение № 189, прието 
с Протокол № 20 /06.12.2013 г. на Общински съвет Кричим  /Отвори >>

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.