A+ A A-

Заповед № РД-02-09-289 от 27.07.2020 г. на Кмета на община Кричим

pdfНа основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, Решение № 378 от 12.06.2020 г., Решение № 418 от 25.06.2020 г. и Решение 482 от 15.07.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената епидемична обстановка, обявените на 20.05.2020 г. на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на РБ Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, писмо № 16-00-4/23.07.2020 г. на доц. д-р Ангел Кунчев - Главен държавен здравен инспектор и приложено към него писмо № 9105-225/03.07.2020 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-02-09- 190/20.05.2020 г. на Кмета на Община Кричим

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.