A+ A A-

Съобщение: Община Кричим, на основание § 2, ал. 7 от предходните и заключителни разпоредби на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите,

pdfОбщина Кричим, на основание § 2, ал. 7 от предходните и заключителни разпоредби на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите / Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. Бр. 2 от 8 януари 2013 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 80 от 13 септември 2013 г., изм. ДВ. Бр. 102 от 12 декември 2014 г., изм. ДВ. Бр. 79 от 13 октомври 2015 г./ съобщава на всички собственици на строежи, че следва да изработят и представят технически паспорти на строежите за регистрация пред органа издал разрешението за строеж, както следва:

pdfИнформацияза съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.