A+ A A-

До работодателите от община Кричим - анкетно проучване на потребностите от работна сила

На основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие два пъти в годината ще се провежда анкетно проучване на потребностите от работна сила.

Анкетата се попълва он-лайн, на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта, в банера „Проучване на потребноснтите от работна сила” и ще бъде активна до 28.02.2018г. Информацията от проучването ще се обобщава от експертен екип на областно ниво от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови, отраслови и др. организации. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, в съответствие с областната стратегия и общинските планове за развитие.

Линк към анкетата:Отвори >>

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ НА МАСОВИЯ БАЛАНС (ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ); НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

pdfУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ НА МАСОВИЯ БАЛАНС (ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ); НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА; ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО НА ОБЩИНА КРИЧИМ В РСУО ЦАЛАПИЦА И УЧАСТИЕТО Й В НОВОСФОРМИРАНАТА РСУО-ПЛОВДИВ, КАКТО И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗУО И НАСОКИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16M10P002-2.005 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ“ НА ОПОС 2014-2020 г. Е  ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 г.

От 01.01.2018г. текущия ремонт и поддържането, в т.ч. и зимното на републиканските пътища в чертите на гр. Кричим

От 01.01.2018г. текущия ремонт и поддържането, в т.ч. и зимното на републиканските пътища в чертите на гр. Кричим 

( Път III- 866 Девин - Кричим - Стамболийски -/I-8/ от км. 104/+030/ до км. 106/+010/ )

( Път III- 8602 Пловдив- Перущица- Кричим от км. 20/+522/ до км. 21/+630/ с обща дължина 3,088 км. е изцяло ангажимент на Агенция “Пътна инфраструктура” ( АПИ ) - Областно пътно управление ( ОПУ ) Пловдив.

Вътрешно градската улична мрежа и общински път гр. Кричим - с. Козарско до границата с Област Пазарджик, община Брацигово, остават изцяло ангажимент на община Кричим.

Телефони за сигнали:

032 / 63 21 70 ( ОПУ ) Пловдив

032 / 62 53 16 дежурен ( ОПУ ) Пловдив.

03145 / 22 33 и 0882 56 57 40 - дежурни община Кричим.

На 6-ти януари 2018г. православната църква отбеляза Богоявление – един от най-светлите християнски празници.

Всяка година на 6-ти януари православната църква отбелязва Богоявление – един от най-светлите християнски празници. На този ден е извършено кръщението на Исус Христос в река Йордан от Йоан Кръстител. По време на кръщението небето "се отваря" и Светия дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се чува глас: "Това е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение".

Прочети още »

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.