A+ A A-

Съобщение: "Водоснабдяване и канализация" Пловдив до жителите на гр.Кричим

"Водоснабдяване и канализация" Пловдив уведомява жителите на гр.Кричим, че на 30.04.2020г. (четвъртък), поради извършване на пролетна масова дезинфекция на водоема и градската водопроводна мрежа в часовия диапазон от 8:30 ч. до 16:30 ч., населението ще може да използва вода само за битови нужди. Питейната вода ще бъде негодна за употреба през времето на извършващата се профилактика.

Дружеството предварително се извинява на жителите на гр.Кричим за създаденото временно неудобство.

Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Кричим Ви уведомява

Уважаеми съграждани,

   Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Кричим Ви уведомява, че  Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

   Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането ѝ е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин ще бъде изграден ефективен механизъм за детско участие чрез избор на деца, които да представляват своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

   В срок до 24 май 2020 г. всички желаещи деца и ученици на възраст до 18 години  могат да кандидатстват за членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, което е нов шанс за всеки един от тях да покаже своите лидерски умения на национално равнище. За да участват в конкурса те трябва да изпратят попълнени документи – формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо на е-мeйл: delovodstvo_krichim@abv.bg или да ги входират на хартиен носител в деловодството на община Кричим.

Документите можете да изтеглите от тук:

              docxМотивационно писмо – Изтегли

              docxФормуляр за кандидатстване – Изтегли

              pdfПроцедурата за избор на членове на Съвета на децата – Изтегли   

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.