Община Кричим

РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ „ ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО”

Екипът на ЦОП  Кричим участва в проект на УНИЦЕФза ранното детско развитие и родителството – РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ „ ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО”. Според подписан Меморандум между УНИЦЕФ и община Кричим проектът ще се реализира в рамките на три години, като през периода до 2021 г. ще се проведат три работилници от по 14 сесии.  Първата работилница стартира на 17.10.2019г. /четвъртък от 17.00 ч./

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.