A+ A A-

На 11.11.2019 г. се проведе тържественото заседание за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кмет на община Кричим

На 11.11.2019 г. се проведе тържественото заседание за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кмет на община Кричим,

свикано от Областния управител на област Пловдив на основание негова Заповед № РД-20-135/30.10.2019 г.


pdfПолагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кмет на община Кричим

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.