A+ A A-

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ! Във връзка с издадената Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 от 2015г,

ДО ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ! Във връзка с издадената Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 от 2015г, за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

pdfВ А Ж Н О ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

pdfДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено зърно

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.