A+ A A-

Относно - чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. ЗУО, ДВ 6р. 53/2012 год., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81/15.10,2019 г,/, Ви уведомяваме, за издаденото по реда на чл. 73, ал. 4 във връзка с aл, 1, т. 3 от същия закон:

pdfРешение № 09-ДО- 1122-01 от 29.10.2019 год.

pdfРешение № 09-ДО- 1089-05 от 31.10.2019 год.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.